EJL 2. kategooria

1. Korraldus

Eesti Olümpiakrossi karikasarja 2023 korraldavad iseseisvad rattaklubid koostöös Eesti Jalgratturite Liiduga. Sari koosneb viiest etapist, on üle Eestiline ning kõik etapid viiakse läbi vastavalt UCI MTB XCO määrusele ja EJL-i võistlusreglemendile.

2. Võistlussarja kategooria

Eesti Olümpiakrossi Karikasarja kõik etapid on EJL-i võistluskalendri 2. kategooria võistlused ning annavad EJL-i individuaalsesse reitingusse punkte 2. kategooria järgi.

3. Etappide toimumisajad

Eesti Olümpiakrossi Karikasarja 2023 etapid toimuvad järgmiselt:

  1. etapp – 16. aprill Pirita – Kalevi Jalgrattakool (Jaanus Prükkel)
  2. etapp – 23. aprill Keila – MTÜ Spordiklubi Sportlove (Andrus Pilt)
  3. etapp – 4. juuni Kiviõli – MTÜ Pro Jalgratturite Klubi (Taavi Selder)
  4. etapp – 16. juuli Narva – Äkke spordiklubi (Vladimir Vshivtsev)
  5. etapp – 3. september Jõulumäe – Jõulumäe Tervisespordikeskus (Eido Tasalain)

Võistluskeskus on igal etapil stardi-finišipaiga lähedal. Võistluskeskuse täpse asukoha leiab www.xco.ee lehelt.

4. Osavõtjad

Eesti Olümpiakrossi Karikasarja etappidel kehtib osaline litsentsinõue. Osalemisõigus on ka litsentsita võistlejatel. Etapid on lahtised ja individuaalsed. Võistlejate arv ühest klubist ei ole piiratud. Võistelda võib ainult maastikurattaga.

Võistlusklass Sünniaasta
N10 2013 ja hiljem
M10 2013 ja hiljem
N12 2011-2012
M12 2011-2012
N14 2009-2010
M14 2009-2010
N16 2007-2008
M16 2007-2008
MJ 2005-2006
NJ 2005-2006
NE 2004 ja varem
ME 2004 ja varem
M19-34/M35-39 1984-2004
M40-44/M45-49 1974-1983
M50+ 1973 ja varem

Kehtiva seeniorklassi litsentsiga ratturid võivad startida nii ME-klassis või oma sünniaastale vastavas seeniorklassis (Selgituseks: mööndus on tehtud sõitjatele, kellel puudub ME litsents, kuid antud sarjas võimaldatakse sõita eliit-klassis); Eesti MV-tel sõidab sportlane ikkagi oma litsentsil näidatud seeniorklassis).

5. Registreerimine

Eelregistreerimine toimub sarja kodulehel www.xco.ee ja lõpeb võistlusele eelneval kolmapäeval.

NB! Kohapeal toimub registreerimine võistluse päeval alates kella 9:30-st. Registreerimine lõpeb 60 minutit enne võistlusklassi starti. Kohapeal registreerimise eest tasumine ainult sularahas. Eelregistreeritud võistlejad peavad oma valmidusest startida informeerima sekretariaati vähemalt 60 minutit enne starti. Hilisemaid taotlusi ei ole korralduslikel põhjustel võimalik rahuldada.

6. Stardimaksud

Võistlusklass Eelregistreerimisel Kohapeal (sularahas)
N10, M10, N12, M12 10€ 15€
N14, M14, N16, M16, NJ, MJ 15€ 20€
NE, ME, M19-34/M35-39, M40-44/M45-49, M50+ 25€ 30€

7. Võistluskeskus

Võistluskeskus avatakse kell 9:30, kust võistlejad saavad oma võistlusnumbrid jm stardimaterjalid välja võtta või informeerida sekretariaati oma valmidusest osaleda.

8. Võistlejate numbrid

Võistlejate numbreid ja stardimaterjale saab sekretariaadist välja võtta alates kell 9:30-st kuni 60 min enne võistlusklassi starti.

Terveks hooajaks või üksikuteks etappideks registreerudes väljastatakse võistlejale stardinumber esimesel osaletaval etapil, mida võistleja kasutab terve hooaja jooksul. Numbri maha unustamisel väljastatakse võistluspäeval korduvnumber, mille eest tasub osaleja kohapeal 5 eurot.

9. Võistlusprogramm ja ajakava

Võistlusklass Rada Start Kestvus Autasustamine
Registreerimine ja numbrite väljastamine alates 9:30 kuni 60 min enne starti

Võistkondade esindajate koosolek* 10:20

Võistlusrajaga tutvumine 10:00-10:50
M10 Eraldi rada 11:00 0:10-0:15 13:30
N10 Eraldi rada 11:00 0:10-0:15 13:30
M12 Eraldi rada 11:00 0:10-0:15 13:30
N12 Eraldi rada 11:00 0:10-0:15 13:30
M14 Kergem 11:30 0:20-0:30 13:30
N14 Kergem 11:30 0:20-0:30 13:30
M16 Raskem 12:30 0:30-0:45 13:30
N16 Raskem 12:30 0:30-0:45 13:30
NJ Raskem 12:30 0:30-0:45 13:30
Võistlusrajaga tutvumine 13:30-14:50
ME Raskem 15:00 1:15-1:30 16:45
NE Raskem 15:00 1:15-1:30 16:45
MJ Raskem 15:00 1:15-1:30 16:45
M19-34/M35-39 Raskem 15:00 1:15-1:30 16:45
M40-44/M45-49 Raskem 15:00 1:15-1:30 16:45
M50+ Raskem 15:00 1:15-1:30 16:45

Võistkondade esindajate koosolek* – võistkondade esindajate koosolekul osalemine on nö omal riisikol: pole kohustuslik, kuid rangelt soovitatav. Antud võistlust puudutava olulise info saab esindajate koosolekult ning korraldajal pole kohustust infot hiljem jagada.

10. Rajainfo

Radadega tutvumisest enne ametlikku tähistamist teavitavad korraldajad avalikkust täiendavalt võistluste kodulehel www.xco.ee. Rajad on tähistatud tutvumiseks (hiljemalt) päev enne võistlust alates kella 14:00-st.

Võistluspäeval on rajad tutvumiseks avatud ametlikel treeningaegadel kell 10:00-10:50 ja 13:30-14:50. Võistluspäeval rajaga tutvumise ajal tuleb rajal liikuda raja kulgemise suunas. Rajaskeemid ja rajaprofiilid on kättesaadavad enne võistlust aadressil www.xco.ee.

NB! Võistlussõitude ajal on võistlusrajal soojendus ja treenimine RANGELT keelatud (Selgituseks: selle punkti rikkujat ähvardab reaalne diskvalifitseerimine).

11. Stardi korraldus

Võistlejate starti kutsumise järjekorra aluseks on UCI MTB XCO jooksev edetabel ning Eesti Olümpiakrossi sarja jooksev punktitabel. Esimesel etapil on starti kutsumise aluseks sarja jooksva punktitabeli asemel 2022. aasta XCO Eesti meistrivõistluste paremusjärjestus.

Peakohtunik võib starti kutsumisel teha erandeid.

Võistlejatel on KOHUSTUS KANDA KIIVRIT!

12. Võistlejate paremusjärjestuse selgitamine

Võistlejate paremusjärjestus etapil selgitatakse võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade ja ringide alusel. Peale võitja finišit võistlejaid uuele ringile ei lasta. Võistleja saab tulemuse kirja, kui ta on sõidust vähemalt 60%. Sarja üldkokkuvõttes selgitatakse võistlusklasside parimad etappidel saavutatud kohapunktide summeerimisel. 

Kohapunktide väärtused:

1. koht – 50 punkti
2. koht – 45 punkti
3. koht – 42 punkti
4. koht – 40 punkti
5. koht – 39 punkti
6. koht – 38 punkti

Iga järgnev koht annab 1 punkti vähem.

Sarja kui terviku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse võistleja nelja parima etapi punktid. Võrdsete arvu punktide korral läheb arvesse viimase etapi paremusjärjestus. Kui võrdse arvu punktidega võistlejaid viimasel etapil kohal ei ole, siis läheb arvesse sellele eelnenud etapi paremusjärjestus.

13. Tehniline abi ja toitlustamine

Võistlejate söötmist/jootmist ning tehnilise abi osutamist võib teha rajal selleks ette nähtud tähistatud alas, pidades kinni UCI XCO määrustiku nõuetest.

14. Meditsiiniline abi

Esmast meditsiinilist abi osutatakse võistlejatele stardi-finišipaigas.

15. Autasustamine

Etapi võitjate autasustamine toimub igal etapil vastavalt ajakavale (vaata 9. punkti). Igal etapil autasustatakse kõikide võistlusklasside kolme paremat.

Põhisõidu kolmele kiiremale mehele ja naisele on igal etapil rahalised auhinnad järgmiselt – I koht 120 eurot, II koht 80 eurot ja III koht 50 eurot.*

Sarja üldvõitjate autasustamine toimub viienda etapi lõppedes.

Võistleja, kes ei ilmu etapi autasustamisele, jääb etapi auhinnast ilma.

*Selgituseks: raha ja/või meened võivad jaguneda järgmiselt – ME 1. koht 120 eurot, ME 2. 80 eurot, ME 3. koht meene, M19-34/M35-39 1. koht 50 eurot, M19-34/M35-39 2. koht meene, M19-34/M35-39 3. koht meene jne.

16. Protestid, karistused

Proteste võetakse vastu 30 minutit pärast võitja finišeerimist. Kõiki juhendis määratlemata küsimusi lahendab peakohtunik koos korraldajaga.

Juhendi koostas: Mehis Leigri, 56679285, mehis.maastik@hotmail.com